Ma: 2018.11.30. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Jogháló
Következmények nélküli ország: így semmizték ki az adósokat és lehetetlenítették el a banki jelzálogjogok érvényesítését Lapis Andrásék
Privatkopo.hu 2018.06.12. 7:21:00

Mintegy száz, kihelyezett banki hitelek fedezetéül szolgáló ingatlant „szöktetett meg” egy jól behatárolható gazdasági kör, amely különböző trükkökkel elérte, hogy a pénzintézet ingatlanokra alapított jelzálogjogai értéktelenné váljanak, és a hiteleket biztosító bank ne tudjon a pénzéhez jutni. Mindezt következmények nélkül…2007 márciusában szerződés jött létre a New Chance Credit Zrt. és a Raiffeisen Bank között 3 milliárd forint összegű, hosszú lejáratú, úgynevezett rulírozó hitelkeretre. A New Chance Zrt. által kihelyezett hitelek fedezetét a Raiffeisen Bank refinanszírozási hitellel biztosította. A New Chance Zrt. által folyósított hitelek fedezetére a hitelfelvevők ingatlanokra biztosították a fedezetet, amelyekre a Raiffeisen Bank I. ranghelyen jelzálogjogot jegyeztetett be az illetékes földhivatalnál, ugyanakkor a New Chance Zrt. vételi jogot biztosított magának a hitelfelvevők ingatlanaira. A bank és a pénzügyi társaság között létrejött szerződés szerint a biztosíték érvényesítéséből keletkezett bármilyen bevétel a Raiffeisen Bankot illeti meg. A vételi jog gyakorlására akkor kerülhetett sor, ha a hitelfelvevőkkel kötött kölcsönszerződés szerinti felmondási esemény merült fel. A nem fizető adósok esetében a kölcsönszerződések rövid időn belül felmondásra kerültek és ekkor gyakorolták minden esetben a vételi jogot, oly módon, hogy a New Chence Credit Zrt. maga helyett harmadik személyt (gazdasági társaságot) jelölt ki vevőként, azonban a vételi jog gyakorlásából származó bevételek nem kerültek teljesítésre a Raiffeisen Bank felé.

Az opciós vételi jog gyakorlásakor a New Chance Credit Zrt. minden esetben az érdekkörébe tartozó céget jelölt meg vevőként, így legtöbbször a Budapest Bank egyik korábbi vezetője, dr. Lapis András - és/vagy üzlettársai - ügyvezetése alatt álló társaság vált az opcióval értékesített ingatlanok tulajdonosává. Ezt követően az ingatlanok tulajdonosi köre rövid időn belül többször változott, adásvétel útján adták tovább és tovább a megszerzett ingatlanokat egymással személyi és gazdasági vonatkozásban egyaránt összefonódott cégeknek, így a Refinance Kft-nek, a Hungarian Big Three (korábbi nevén: Integrátor) Kft-nek, a Körmölő Tomi Kft-nek, az OTTHON-TÁMASZ Nonprofit Kft-nek, a HADES FAKTOR Kft-nek, valamint az OTTHON-PILLÉR Nonprofit Kft-nek. Több tucatnyi ingatlan tulajdonosa rövid időn belül 5-6 alkalommal változott. A Privatkopo.hu bűnügyi portál információja szerint 2009 és 2012 között mintegy 100 fedezeti ingatlan tulajdonjogát a New Chance Zrt. - illetve annak tulajdonosai - érdekeltségébe tartozó vállalkozások szerezték meg. Az érdekkörbe tartozó cégek a fedezeteket ezzel a bonyolult, de hatékony módszerrel „elvonták” és lehetetlenné tették a Raiffeisen Bank kárának megtérülését.

Jelzálogjogok és haszonélvezeti jogok bejegyeztetésével lehetetlenné tették a banki jelzálogjogok érvényesítését

Hogy a dr. Lapis András érdekkörébe tartozó cégek megakadályozzák a Raiffeisen Bank jelzálog érvényesítési jogát, jelzálogjog bejegyzést kértek II. ranghelyre a hitelt felvevők ingatlanaira, illetve haszonélvezeti jogot jegyeztettek be. Ezzel elérték, ha esetlegesen a hitelfelvevők törlesztették is a felvett kölcsöneiket, hogy a haszonélvezeti jog alapján ezen törlesztőrészleteket ők kapták. A Morgan Hitel és Faktor Zrt. (igazgatósági tag: dr. Lapis András), a Dr&Dr Kft., valamint az Alkanas Kft. (ügyvezető: dr. Lapis András) javára jelentős összegű zálogjogok, haszonélvezeti jogok és elővásárlási jogok kerültek bejegyzésre az ingatlanok tulajdoni lapjára. Ezek a bejegyzések a Raiffeisen Bank követelésének biztosítékául szolgáló fedezetek érvényesítését ellehetetlenítették a tulajdont szerző társaságok felszámolási eljárásai során. Az új tulajdonosok bejegyzésével ugyan a fedezeti zálogjogok nem szűntek meg, azonban azok érvényesítése az új tulajdonosok felszámolásával gyakorlatilag lehetetlenné vált.

A teljes folyamatot végigkövetve látható, hogy a cél az eredeti adósok kisemmizése, a banki zálogjog érvényesíthetőségének ellehetetlenítése, azaz a tartozás meg nem fizetése lehetett.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének is szemet szúrt a New Chance Credit Zrt. tevékenysége

2010 tavaszán közérdekű keresetet nyújtott be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a Fővárosi Bírósághoz a New Chance Credit Zrt. egyes szerződési feltételei ellen. A felügyelet keresetében azt kérte, hogy a bíróság érvénytelenítse a New Chance Credit Zrt. üzletszabályzatában és kölcsönszerződéseiben alkalmazott tisztességtelen szerződési feltétételeket, és tiltsa el a társaságot ezen feltételek jövőbeni alkalmazásától.

A New Chance Credit Zrt. szerződési feltételei tele voltak durva aránytalanságokkal - a fogyasztók kárára. Jellemzően az adóst előzetesen lemondatták valamely, jogszabály által biztosított jogáról, miközben a társaságok számára indokolatlanul és egyoldalúan kötöttek ki elállási és felmondási jogot. Emellett változatos jogcímeken próbáltak aránytalanul magas díjakat beszedni a szerződéseik után. Amennyiben az ügyfél egyszer is egy forinttal késett, akkor azonnal felmondhatták a szerződést, és birtokba vehették a zálogul szolgáló ingatlant, ha az ügyfél nem tudta azonnal egy összegben megfizetni az összes tartozását. Továbbá lemondatták az ügyfeleket azon jogukról, hogy vitathassák, ha úgy érzik, hogy a New Chance Credit Zrt. áron alul adja el az ingatlanukat. 

A pénzügyi felügyelet a közérdekű pert megnyerte.

2012-ben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) fogyasztóvédelmi és felügyeleti intézkedéseket alkalmazott, valamint bírsághatározatokat hozott a New Chance Credit Zrt-vel szemben, majd a társaság pénzügyi tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét visszavonta és a zrt. végelszámolásáról rendelkezett. A New Chance Credit Zrt. végelszámolása 2013 áprilisában felszámolásba fordult át. A bűnügyi portál értesülése szerint a cég korábbi ügyvezetése nem adott át dokumentációt a felszámoló részére a hitelfelvevőkkel szembeni követelések tényleges fennállásáról, azok végrehajthatóságáról.

Hová lett másfél milliárd?

A Privatkopo.hu birtokába került dokumentumok tanúsága szerint a New Chance Credit Zrt. eszközvagyona 2011 decembere és 2013 decembere között legkevesebb 1 milliárd 500 millió forinttal csökkent. Azt, hogy hová került ez a hatalmas vagyon - senki nem firtatja…

Több mint furcsa, hogy miközben a néhány százezres adóssággal rendelkező „kisembereket” - amennyiben átmenetileg nem tudnak eleget tenni hitel-visszafizetési kötelezettségüknek - gondolkodás nélkül kilakoltatják a pénzintézetek, ebben az esetben a Raiffeisen Bank nem „feszült meg” különösebben, hogy a kihelyezett hitelt behajtsa a Lapis-féle cégektől. Sőt…

2014-ben felszámolási eljárás indult a Hungarian Big Three (korábbi nevén Integrátor) Kft. ellen. A Raiffeisen Bank azonban a törvényben rögzített határidőig nem jelentkezett be hitelezőként a felszámolónál, így elbukott 607 millió forintot. Nem zárható ki teljesen annak lehetősége, hogy a Raiffeisen Bank vezetéséből valakik nem a bank érdekeit tartották elsődlegesnek ebben a történetben…

„Elborultak” a fedezeti ingatlanok „megszöktetésében” közreműködő társaságok

A fedezetként szolgáló ingatlanok „meglovasításában” közreműködő cégek közül a New Chance Credit Zrt. (igazgatósági tag: dr. Lapis András, részvényesek: ZEE Capital Zrt., Kapusi Péter Sándor) ellen 2013-ban, a Hungarian Big Three Kft. (ügyvezető: Kaluber Zoltán, tulajdonos: Integrator s.r.o., Szlovákia, kézbesítési megbízott: dr. Lapis András) ellen 2014-ben, a Refinance Kft. (ügyvezető: Kaluber Zoltán)ellen 2015-ben indult felszámolási eljárás. A céget - amely szerepelt az adóhatóságnál nyilvántartott, 180 napon túli, 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező, nem magánszemély adózók listáján - a felszámolás elrendelése előtt nem sokkal „elpasszolták” Ivan Kosztyu ukrán állampolgárnak. A süllyedő Z.Portfolio Kft. ügyvezetői posztjára - amelyet korábban Kapusi Péter Sándor, majd Kaluber Zoltán töltött be - ugyancsak egy ukrajnai hölgyet (Liliya Forkosh) választottak a tulajdonosok, majd az újdonsült cégvezető elérhetetlenné vált a hatóságok számára, ezért az illetékes cégbíróság 2015-ben a vállalkozás kényszertörlését rendelte el. Az évekig dr. Lapis András, illetve Kaluber Zoltán irányítása alatt álló OTTHON-TÁMASZ  Nonprofit Kft. ügyvezetői székébe 2016-ban a romániai Lakatos Barnát ültették a társaság tagjai, néhány hónappal később  az illetékes cégbíróság a kft. kényszertörlését rendelte el, mivel nem tudott az új ügyvezető nyomára bukkanni.  Egy ideig Kaluber Zoltán vezette a  Körmölő Tomi Kft-t is, amelynek irányítását 2016-ban ugyancsak a „fellelhetetlen” Lakatosra bízták a vállalkozás tulajdonosai, és bár a társaság még „működik”, borítékolható a kényszertörlése.

A cikk főszereplője, Dr. Lapis András köszöni szépen, jól van, rendületlenül vagyonosodik. A Privatkopo.hu megkereste kérdéseivel az üzletembert, aki elzárkózott a válaszadás elől.

Egy következmények nélküli országban megteheti. Ezt is.

További friss információk
11 év és 8 hónap szabadságvesztéssel megússza a Turay Ida Színház munkatársát meggyilkoló drogos cigány - az ügyész nem kért súlyosítást
„Elrettentés” a javából! Több száz gyermekpornográf tartalmú képet tárolt a számítógépén - csak felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték
Az étteremlátogatás volt a legenyhébb „Ricsi” újabb csínytevései közül: „vissza akarta vásárolni” a jogosítványát, 1,2 millióval befolyásolta volna az ellene zajló büntetőeljárást
Törvényjavaslat: önálló büntetőjogi tényállássá minősítené Dúró Dóra a cigányok „nemzeti sportját”
Vörösiszapper: a vádlottak felmentését kérték a védők
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Nulladik típusú találkozások: Pintér Sándor és a furcsa véletlenek
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat