Ma: 2019.01.17. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Rendőrségi hírek, közlemények
Újabb olvasói levél: „Lapiséknak az értékes ingatlanok kellettek, nem a törlesztőrészletek”
Privatkopo.hu 2018.06.24. 22:40:00

„Örömmel olvastam online lapjukban a „Lapis-maffia” bűnös tevékenységéről szóló cikkeket. Remélem több média is majd átveszi a hírt és végre országos nyilvánosság elé kerülnek ezek a „nem kispályás bűnözők”. Én velük kapcsolatban bármit leírhatok, hiszen már korábban is több ügyészségre írt panasz beadványomban, de bírósági keresetben is e „gazdasági cégcsoportot” nemes egyszerűséggel a valódi nevén, azaz „maffiának” neveztem” - írja panaszos levelében a Privatkopo.hu olvasója, amelyet változtatás nélkül tárunk a nyilvánosság elé.„Tisztelt Privatkopo.hu Szerkesztőség!

Örömmel olvastam online lapjukban a „Lapis-maffia” bűnös tevékenységéről szóló cikkeket. Remélem több média is majd átveszi a hírt és végre országos nyilvánosság elé kerülnek ezek a „nem kispályás bűnözők”.

Én velük kapcsolatban bármit leírhatok, hiszen már korábban is több ügyészségre írt panasz beadványomban, de bírósági keresetben is e „gazdasági cégcsoportot” nemes egyszerűséggel a valódi nevén, azaz „maffiának” neveztem. Mert mit is jelent a „maffia” szó?

 Átvitt értelemben: Többé-kevésbé titkos érdekcsoport, amely főleg önző érdekek, nagy haszon érvényesítése érdekében becstelen célokért működik erkölcsileg, jogilag kifogásolható eszközökkel.”

Nem átvitt értelemben, hanem konkrétan: bűnszervezet, amelyet a Btk. üldöz.

A szóban forgó céghálózat bizonyíthatóan a fentiek szerint működik!

A deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatban ma már tudjuk, hogy az egy orbitális banki csalás volt, de azok közül is kiemelkedik a Lapis-maffia elképesztő és igen nagyszámú ügyfelet sújtó bűnszervezetben, hosszú éveken át tartó folyamatos csalása. Én pechemre a New Chance Credit Zrt.-vel szerződtem, még 2008 évben. Azt nem értem, hogy a közjegyző, akinek éppen a „jogszerűség” biztosítása a fő feladata a szerződés tartalma felett, hogy nem vette észre a szerződés szinte valamennyi pontjának a tisztességtelenségét és jogellenességét, amelyet a PSZÁF közérdekű keresete kapcsán az elsőfokú bíróság - Pesti Központi Kerületi Bíróság - azonnal és egyértelműen megállapított és érvénytelennek mondta ki a devizaalapú kölcsönszerződési nyomtatványt minden ügyfél vonatkozásában. Sajnos, ez volt az egyetlen jó jogi döntés az egész eljárás alatt.

Természetesen dr. Lapis és céghálózata legkevésbé a bírósági döntésekkel foglalkozott, ráhajtottak az ingatlanok megszerzésére. Soha egy percig sem gondolták komolyan a kölcsönök visszafizetését. Nekik az értékes ingatlanok kellettek, hiszen ez biztosította és biztosítja számukra a megélhetést. Törvénytelen módon? Na, és akkor mi van?

A New Chance Credit Zrt. felmondta a kölcsönszerződésemet, mert már nem tudtam fizetni a havi 240 000 Ft-os törlesztőrészletet (képzeljük el 2010 évben ennyi pénz), majd az ingatlanra irányuló vételi jogot átengedte a Refinance Kft-nek, amelyet időközben gyorsan megszereztek. A kölcsönszerződés érvénytelen volt, amikor az ingatlan tulajdonjogát a földhivatalban átírták, mert dr. Lapis persze a szerződés mellé soha nem csatolta az elsőfokú bíróság érvénytelenséget kimondó ítéletét. Sietniük kellett, hiszen a fejük felett „beborult az ég”: a PSZÁF pénzügyi vizsgálatot, majd később felszámolást is kezdeményezett, sőt, pénzügyi tevékenységük folytatását is megszüntette. Nagy volt rá az esély, hogy az „egész bulit” elbukják. Elkezdődhetett az ingatlanok „kimentése” a felszámolási eljárás alól és a bankok elől. Ez álláspontom szerint „csődbüntett” - nem értem, miért nem indult a cégek és tulajdonosai, illetőleg vezetői ellen e körben is büntetőeljárás.

Amint az ingatlan valamelyik cég tulajdonába került mindenféle terheket jegyeztettek be rá (pl. használati jogot, haszonélvezeti jogot, stb.) persze mindig más - a körükhöz tartozó - cég nevére. Ezeket a jogokat időnként „Engedményezési szerződéssel” adták át egymásnak. A dokumentumok tanúsága szerint többször is előfordult, hogy dr. Lapis András saját magától saját magának „engedményezett”, így például az Alkanas Kft-től a Morgan Hitel és Faktor Zrt-hez - mindkettőnek ő az ügyvezető igazgatója. Könnyű elképzelni e dokumentumok „jogszerűségét”…

Mindezek alapján megállapítható, hogy a fedezetül szolgáló ingatlanok tulajdonjogának átírása a New Chance Credit Zrt. és ügyfelek esetében 2011. május 18. és 2011. november 29. között „csalással” történhetett, ez egyértelműen bizonyítható, ugyanis ebben az időpontban a szerződési nyomtatványok érvénytelenek voltak. E két időpont a PSZÁF által indított közérdekű per első és másodfokú bírósági ítéletének dátuma közötti időszak. De természetesen a későbbi időszakokban is az általuk alkalmazott „devizaalapú kölcsönszerződési blanketták” csak a bírósági ítéletek rendelkezéseivel voltak használhatók, hiszen a nyomtatványok szinte minden pontját az eljáró másodfokú bíróság átírta.

Soha egyetlen egy ügyfelükkel nem számoltak el, nem törekedtek semmilyen megegyezésre, Lapiséknak az ingatlanok kellettek! Amit lehetett, azt követeltek és behajtatták rajta. Így gyakorlatilag szinte senki nem tudja, hogy mennyibe került neki ez a „kölcsön” vagy inkább „uzsora”…

Éveken át a végrehajtási eljárásokat, a közjegyzőtől a végrehajtási záradékot is úgy kérték, hogy csak az alap kölcsönszerződési blankettát csatolták be a dokumentumok mellé, a bírósági ítéleteket nem, holott a szerződésnek már alig volt hatályban változatlanul rendelkezése. Tulajdonképpen megvezették a közjegyzőket és a végrehajtókat is, de megkockáztatom, sokszor a bíróságokat is. Nem lehet olyan tulajdonjogot védeni, amelyet bűncselekmény révén szereztek meg!

Többször előfordult, hogy lakásfoglalásnál az ingóságokat is ellopták vagy el kezdték zsarolni az ügyfelet. Ezek dokumentumokkal bizonyított tények. Mindezekből megállapítható, hogy „maffia”, azaz az ismert „Cosa Nostra” módszerekkel dolgoztak. Sajnos, az ügyfelek egy részének fogalma sem volt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete „közérdekű keresetének” bírósági megindításáról.

A kijelölt felszámoló minden felszámolás alá került Lapis-cég esetében - legyünk őszinték: a cégek felszámolására elég sűrűn sor került, hogy a felhalmozott adósságot ne kelljen kifizetni - az YPLON Kft. volt, amely nem vitathatóan és bizonyíthatóan folyamatosan összejátszott a cégekkel, azaz dr. Lapissal. Olyannyira biztosak voltak a „dolgukban”, hogy még az ügyek bonyolítására is közös embert alkalmaztak egy-egy ügyben, azaz a hivatalos felszámolót és a Lapis-féle céget is ugyanaz az a személy képviselte egy magállapodás szerint - még bírósági eljárásokban is. Értik? Egy hivatalos felszámolót és a felszámolandó céget - amelyek között általában érdekellentét feszül - ugyanaz az ember képviseli... Milyen lehet az a felszámolás és az érintett ügyfelek jogainak „tisztességes” képviselete? Valójában tisztességről és jogszerűségről szó sincs az YPLON Kft. esetében. Erre is van egyértelmű bizonyíték. Nem értem, hogy ez a tény miért nem tűnt fel sok esetben a bírósági eljárások során, ha az ügyfelek pereltek? 

 Szégyen, hogy az YPLON Kft. és vezetői Magyarországon hivatalos felszámolóként mind a mai napig működhetnek és folytathatják kétes tevékenységüket.

Ne legyünk visszafogottak - ők sem voltak azok az elmúlt években -, nevezzük nevükön a cégek vezetőit, mutassunk rá arra, hogy családi vagy baráti alapon hogyan kapcsolódtak egymáshoz egy évtizeden át, és vázoljuk fel  a Lapis-maffia céghálót. Mutassuk be azokat a cégvezetőket, akiket legjobb a jövőben elkerülni, s nem üzletelni velük. Ne felejtsük el: 10 éven át garázdálkodtak más emberek ingatlanai és vagyona felett - törvénysértő módon. Miért járnának el a jövőben másképpen? Hozzászoktak ehhez a „könnyű” pénzkeresethez. Bízom benne, hogy a törvény ereje „lecsap” rájuk. Kerüljenek ki a társadalom „szégyenpadjára”, mint akiket nagyívben el kell kerülni.

Információim szerint a személyi összefüggések a következők:

New Chance Credit Zrt. és Zee Capital Zrt. (két pénzügyi cég, amelyet a „nagy fogásra”, a devizahitelezésre alapítottak)

Fő tulajdonos: a két cégben: Kapusi Péter és Lapis András, utóbbi mellesleg jogi képviselő is volt.

Érintett még: Szigeti  Krisztina (alias Pálvölgyi  Krisztina) alkalmazott.

Morgan Lízingház Zrt. (átalakították), Morgan Hitel és Faktor Zrt.

A céghez kötődik: dr Lapis András, Balogh Tamás, Szigeti Krisztina (volt Zee Capitál alkalmazott), Nagy Lukács (dr. Lapis unokatestvére), és dr Balogh Klára érdi ügyvéd.

Alkanas Kft.

Ügyvezető-tulajdonos: dr. Lapis András.

További tulajdonosok: Kapusi Péter és dr. Lapis Endre (rokon) tulajdonos.

A cég székhelye Szigeti Krisztina lakcíme.

HADES Kft.

Ügyvezető: Kaluber Zoltán (korábban a Zee Capitál alkalmazottja)

A cégben tulajdonos a Nyírinvest Kft.

A Nyírinvest Kft. ügyvezetője: dr. Balogh Klára érdi ügyvéd

Refinance Kft.

dr Lapis András, Kaluber Zoltán, Takács Krisztina.

Integrátor, később Hungarian Big Tree Kft.

Cégjegyzésre jogosult: Kaluber Zoltán

Tulajdonos: Integrátor s.r.o. (Szlovákia), kézbesítési megbízott: dr. Lapis András.

Otthon Támasz Kft.

Cégjegyzésre jogosult: dr. Lapis András, Kaluber Zoltán, Nagy Lukács.

Tulajdonosok: Kapusi Péter, Alkanas Kft., Z.Portfólió Kft., amelynek Kapusi Péter a tulajdonosa.

Otthon Pillér Kft. 

Cégjegyzésre jogosult-tulajdonos: dr Lapis András.

A cégek és személyek „összefonódásáról” a fenti tények egyértelműen tanúskodnak.

A Fővárosi Főügyészség elrendelte a nyomozást „jelentős értékű csalás” alapos gyanúja miatt az ügyben éppen ezekkel a cégekkel és személyekkel szemben. A nyomozást a BRFK VI. Kerületi Rendőrkapitányság folytatja.”

„Egy Lapis-áldozat” (név, elérhetőség a szerkesztőségben)

 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Nulladik típusú találkozások: Pintér Sándor és a furcsa véletlenek
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat